Jsme registovaným partnerem Salesforce.com

s množstvím certifikovaných odborníků, kteří za sebou mají stále rostoucí počet úspěšných implementací systémů postavených na platformě Salesforce a mnoho implementací dalších front-end systémů napříč nejrůznějšími vertikálami.

Co sledovat při zavádění platformy Salesforce?

Správné a efektivní zavádění front-end systémů může být velmi náročný proces, který umožní:

  • Rozpoznání firemních řešení a procesů, které jsou efektivní a přinesou výsledky.
  • Měření obchodních výsledků tak, aby byla metrika srozumitelná i pro IT manažery.
  • Zavedení automatizovaných procesů v souladu s obchodní strategií.

Automatizace servisních procesů - následně pomáhá servisním pracovníkům efektivně zpracovávat požadavky zákazníků a sledovat dodržování sjednaných kontraktů, např. SLA. Ve světě je nabízeno mnoho řešení na vyřizování zákaznických požadavků, ale jen málo z nich je tak dokonale propracovaných a uživatelsky přivětivých jako je tomu v Service Cloud na platformě Salesforce.

Modelová řešení a naše specializace naleznete v produktovém letáku.